39 latinske ordtak

(Fritt oversatt)

(Publisert 14.09.2017)

Latinske ordtak

1. “Amicorum omnia communia.” - Norsk betydning: “Mellom venner er alt felles.”

2. “Aeque pars ligni curvi ac recti valet igni.” - Norsk: “Et bøyd og et rett trestykke, brenner like godt.”

3. “Alea iacta est.” - Norsk: “Terningen er kastet.”

Se også: Sitater om livet.

4. “Audentes fortuna iuvat.” - Norsk: “Lykken står den tapre bi.”

5. “Carpe diem.” - Norsk: “Grip dagen.”

6. “Cave ab homine unius libri.” - Norsk: “Vokt deg for mannen som har lest bare en bok.”

7. “Corruptio optimi pessima est.” - Norsk: “Korrupsjon av de beste er det aller verste.”

8. “Cui caput dolet, omnia membra languent.” - Norsk: “Når hodet er sykt, er hele kroppen syk.”

9. “Cuilibet fatuo placet sua calva.” - Norsk: “Enhver idiot er fornøyd med sin egen dårskap.”

10. “Dii facientes adiuvant.” - Norsk: “Gudene favoriserer de som handler.”

11. “Dives est qui sibi nihil deesse putat.” - Norsk: “Den er rik, som tenker for seg selv at han/hun ikke mangler noen ting.”

12. “Divide et impera.” - Norsk: “Splitt og hersk.”

13. “Ductus exemplo.” - Norsk: “Led ved eksempel.”

14. “Dulce bellum inexpertis.” - Norsk: “Krig er vakkert for dem som aldri har opplevd det.”

15. “Duo lepores qui insequitur, neutrum capit.” - Norsk: “Den som jager to kaniner ender opp med å fange ingen av dem.”

16. “Dum anima est, spes est.” - Norsk: “Så lenge det er liv er det håp.”

17. “Errare humanum est.” - Norsk: “Det er menneskelig å feile.”

18. “Ex nihilo nihil fit.” - Norsk: “Ingenting kommer fra ingenting.”

19. “Exceptio probat regulam.” - Norsk: “Unntaket bekrefter regelen.”

20. “Festina lente.” - Norsk: “Skynd deg langsomt.”

21. “Fide nemini.” - Norsk: “Stol ikke på noen.”

22. “In dubio abstine.” - Norsk: “Avstå hvis du er i tvil.”

23. “In eadam sumus navi.” - Norsk: “Vi er alle i samme båt.”

24. “Mali principii malus finis.” - Norsk: “En dårlig start, gir en dårlig slutt.”

25. “Mendax memorem esse oportet.” - Norsk: “En løgner må ha god hukommelse.” (Underforstått, må huske hva vedkommende har løyet om tidligere for ikke å bli avslørt av sine egen løgner.)

26. “Mens sana in corpore sano.” - Norsk: “En sunn sjel i et sunt legeme.”

27. “Mundus vult decipi.” - Norsk: “Verden ønsker å bli bedratt.”

28. “Nulla regula sine exceptione.” - Norsk: “Ingen regel uten unntak.”

29. “Omnia vincit amor.” - Norsk: “Kjærlighet overvinner alt.”

30. “Optimum medicamentum quies est.” - Norsk: “Hvile er den beste medisin.”

31. “Piscem vorat maior minorem.” - Norsk: “De store fiskene spiser de små.”

32. “Potius sero quam numquam.” - Norsk: “Bedre sent enn aldri.”

33. “Publica fama non semper vana.” - Norsk: “Rykter er ikke alltid falske.” (Underforstått, det kan være noe i ryktene.)

34. “Quis custodiet ipsos custodes.” - Norsk: “Hvem skal vokte over vokterne?”

35. “Qui dormit non peccat.” - Norsk: “Den som sover synder ikke.”

36. “Repetitio est mater studiorum.” - Norsk: “Gjentagelse er all lærings mor.”

37. “Scientia potentia est.” - Norsk: “Kunnskap er makt.”

38. “Si vis pacem, para bellum.” - Norsk: “Hvis du ønsker fred, forbered deg på krig.”

39. “Tempus fugit.” - Norsk: “Tiden flyr.”